De Sunflower Energy Solution

Creative Commons LicentieOp dit werk is een Creative Commons licentie van toepassing.


Jan Maarten Fernig

Contact & Agenda

Volg ons via Twitter

En/of stuur een email aan: janmaartenfernig@gmail.com

Momenteel staan er geen nieuwe activiteiten geagendeerd.

Helaas was er vrij weinig belangstelling op 17 maart 2011 tijdens Fris in je hoofd! Eindhoven.

De demonstratie (prototype v4.0) tijdens het open weekeinde van De War te Amersfoort afgelopen zondag 23 januari 2011 was een groot succes.

Op verzoek komen wij graag een demonstratie geven met het meest recente prototype. Ook een presentatie over de mogelijkheden van hernieuwbare energiebronnen op Europese (macro) schaal komen wij graag verzorgen, al dan niet in kombinatie met een demonstratie van Sunflower.ES (micro).

Het project

In de natuur richt een zonnebloem zich tijdens de dag naar de zon, zodat de bloem vanuit haar vaste standplaats gezien, de hoogste zonne-energie opvangt. Nog meer energie kan op een vaste standplaats verzameld worden door meerdere spiegels het zonlicht naar die standplaats te laten weerspiegelen. Door de spiegels telkens voor de helft met de zon mee te draaien wordt het gezamenlijke oppervlak aan spiegels op zo'n vast brandvlak geconcentreerd. Binnen de huidig in ontwikkeling zijnde duurzame energiewinningstechnieken wordt dit principe ook toegepast, onder de noemer Concentrated Solar Power (CSP). Heden ten dage bestaan reeds energiecentrales die van CSP gebruik maken. Dit zijn grootschalige projecten die, mede gebruik makend van schaalvoordelen, al bijna concurreren met traditionele energiewinning. Zie voor meer informatie hierover o.a. de Vereniging voor Zonnekracht Centrales.


De Sunflower Energy Solution (Sunflower.ES) beoogt een kleinschalige CSP oplossing te bieden welke kan concurreren met huidige kleinschalige oplossingen zoals vast opgestelde PV panelen.
Idealiter zal Sunflower.es concurreren met conventionele energiewinning. Het kombineert een nieuw modulair CSP systeem met een nog nader te bepalen energie-omzetting naar arbeid/electriciteit. Primair wordt met behulp van CSP veel energie in de vorm van warmte op/binnen een relatief klein oppervlak/volume samengebracht. Voor de energie-omzetting bestaan de volgende opties:

1.      Heteluchtmotor (Stirling) aangedreven waterpomp, dan wel dynamo.

2.      Waterturbine (in kombinatie met onder 1. gerealiseerde waterpomp)

3.      Stoomturbine

4.      PV (in kombinatie met CSP wordt dit aangeduid als CPV)

5.      Thermo Electric Generation (Peltier/Seebeck)

6.      Pyrolyse

Nader onderzoek zal uitwijzen welke van bovenstaande opties zal worden toegepast. Op voorhand wordt er rekening mee gehouden dat in verschillende toepassingen en/of schaalgrootten andere opties preferabel zullen blijken.

De energie-omzetting kan gecombineerd worden met warmtewinning waarvoor geen omzetting, slechts opslag nodig is. Hiertoe wordt water verwarmd uit restwarmte en in een warmte-isolerend vat van zeg 50 – 500 liter bewaard. De op deze wijze opgeslagen warmtehoeveelheid kan voldoende zijn om in de dagelijkse verwarmingsbehoefte van warm tapwater voor een huishouden te voldoen.

Een ander belangrijk aandachtspunt is mogelijkheid voor opslag van energie ten behoeve van een doorgaande energie levering (idealiter 24/24). In de grote CSP centrales wordt de opgevangen thermische energie als warmte opgeslagen in vloeibaar zout. Voor een low-budget kleinschalige oplossing kan dit te hoge eisen aan materiaalkeuze stellen. Alternatieven zoals potentiele energie in omhoog gepompte watervoorraden en electrische energie in accu's liggen meer voor de hand.

Het systeem moet een technische levensduur van minstens 25 jaar hebben, ontworpen volgens het cradle-to-cradle principe. De constructie is lichtgewicht, eenvoudig ter plekke te installeren door laag-geschoolde monteurs, en onderhoudsarm.

Het ontwerp

Momenteel wordt er gewerkt aan versie 4.0.

nl